Hiphopen uppstod i ett socialt nedrustad område. Texterna handlar ofta om hur det är att växa upp i ett utanförskap. Grunden är att skapa möjligheter. Hiphoppen bygger på lärjungepedagogik. Man lär inte bara för sin egen skull utan man har även en skyldighet att förmedla vidare det man kan. 


”learn it, use it and pass it on” 

Hiphop-musik främjar kreativitet och är en bra väg mot integrering. Hiphopkulturen stärker människor i förändring och utveckling. Det är ett sätt att ta ansvar för sina medmänniskor. Hiphop är en stark brygga som leder till ökat inflytande och minskade klyftor.

Hiphop är mer än en musikstil, det är ett sätt att leva

/Selle Solo
#livsstil #hiphop #brygga